Skip to main content

Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létrehozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást, amelynek értelmében a korábbi negatív adós lista mellett a pozitív adósok adatai is tárolásra kerülnek a Központi Hitelinformációs Rendszerben (továbbiakban: KHR).
A törvény alapján a Magyar Cetelem Zrt.-nek a KHR felé fennálló adatátadási kötelezettsége már nemcsak a fizetési kötelezettség elmulasztása, valamint a visszaélés eseteiben áll fenn, hanem az újonnan létrejövő szerződésre vonatkozóan is szükséges a törvényben meghatározott referenciaadatokat, a szerződés megkötését követően a KHR részére továbbítani.
A KHR-be való adattovábbítás, illetve tárolás célja, hogy a hitelnyújtók rendelkezésére álljon egy zárt rendszerű adatbázis, és így lehetővé váljon a hitelképesség megalapozottabb megítélése, a felelős hitelezés feltételeinek teljesítése és a hitelezési kockázat csökkentése, mind az adósok, mind pedig a hitelintézetek biztonsága érdekében.
A KHR-ben kizárólag a törvényben meghatározott adatok tárolhatók, és az adatok kizárólag
a törvényben meghatározott célokra használhatók fel. A szerződéskötést követően az alábbi adattípusok kerülnek a KHR-be:

  • az Ön azonosító adatai (név, születési név, születési idő és hely, anyja születési neve, személyi igazolvány szám vagy egyéb azonosításra alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím);
  • a szerződésére vonatkozó adatok (a szerződés típusa és száma, a szerződés megkötésének, lejártának, megszűnésének időpontja, ügyféli minősége (adós, adóstárs), a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztőrészletének összege és devizaneme, valamint
    a törlesztés módja).

Tájékoztatjuk, hogy a Bank mindenkori nyilvántartásaiban szereplő adatok kerülnek beküldésre a Központi Hitelinformációs Rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás részére.
A Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatban részletes tájékoztatás található
a felügyeleti hatóság kiadványában.